KISA YON OTOPSI YE
Droit pénal
Me Pelex Flereme

KISA YON OTOPSI YE ?

DEPI OU GEN MOUN OU KI MOURI MÒ BAL OU LÒT MÒ SISPEK TOUJOU FÈ DEMACH POU OTOPSI KADAV LA FÈT ANVAN LI ANTERE: POUKI REZON? Depi gen yon moun yo touye nou toujou konn tande yo fè otopsi kadav la anvan yo antere Li. Men anpil moun ap mande pou kisa yon moun mouri

Read More »
KRIM PASYONEL PA EGZISTE PYÈS KOTE NAN LALWA
Droit pénal
Me Pelex Flereme

KRIM PASYONEL PA EGZISTE PYÈS KOTE NAN LALWA

Fanm kom byen prive Plizyè fwa nou ka tande yon nèg oubyen yon fanm touye mennaj li, mari li, madanm li poutèt jalouzi. Bagay sa rive anpil deja nan sosyete nou an. Nan dènye jou sa yo se chak semèn ou tande nèg touye fanm pa jalouzi. Gen nèg ki vin jwenn yon lòt nèg

Read More »
KILÈ LALWA DI GEN KONSANTMAN NAN RELASYON SEKSYÈL ?
Droit pénal
Me Pelex Flereme

KILÈ LALWA DI GEN KONSANTMAN NAN RELASYON SEKSYÈL ?

Nan relasyon 2 moun depi pwal gen relasyon seksyèl konn toujou gen ti kapris , anpil fwa depi kapris la rive two lwen li konn rizèz tou. Nan bagay sa li konn vrèman difisil pou wè si se kapris , si se rizèz e si fanm nan ou gason an gen konsantman tout bon vre.

Read More »

Besoin de services juridiques? Contactez-nous

Scroll to Top
×