Procédures judiciaires
Me Pelex Flereme

NAN DWA AYISYEN GEN 2 NIVO JIRIDIKSYON SÈLMAN

Legislatè ayisyen yo konsidere nou gen 2 degre jiridiksyon menm Jan ak peyi Lafrans. Prensip doub degré jiridiksyon an se yon garanti kont erè jij yo ka fè nan premye jijman an, Li pèmet tout jistisyab ki pa satisfè de premye desizyon an pou mande rejije dosye yo a nan yon jiridiksyon ki pi wo.

Read More »

Besoin de services juridiques? Contactez-nous

Scroll to Top
×