kelly-sikkema-SiOW0btU0zk-unsplash

𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗦𝗔’𝗪 𝗗𝗪𝗘 𝗞𝗢𝗡𝗡𝗘𝗡 𝗦𝗢𝗨 𝗭𝗔𝗙𝗘̀ 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗡𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗬𝗜 𝗗𝗔𝗬𝗜𝗧𝗜 (𝗗𝗪𝗔 𝗙𝗜𝗦𝗞𝗔𝗟)

Kisa yon patant ye ?

Anpil fwa nou tande pale de patant e gen biznis nou ale ladan yo, nou toujou wè nan mi biznis lan patant sa ki atache. Nan dwa fiskal yon patant se yon otorizasyon DGI delivre bay yon moun ou yon biznis pou li kapab egzèse yon aktivite komèsyal , yon aktivite endistriyèl, oubyen yon sèvis. Yo rele patant lan tou “contribution des patentes”.

Pou egzèse aktivite komèsyal, endistriyèl ak pou vann yon sèvis fok ou gen patant e se nan komin wap egzèse a wap peye. Lè taks sa peye, 80% ladan’l se pou komin nan e 20% se pou leta ( Atik 1 dekrè 28 sektanm 1987 ki te modifye la lwa 10 jen 1996 sou patant).

Si ou gen yon biznis ki gen plizyè sikisal nan peyi a, chak sikisal yo dwe gen patant pa yo e lè wap peye patant lan se nan DGI kote sikisal la ye a pou peye.

 

Men kek antrepriz ak kèk moun lalwa di ki pa bezwen gen patant :

 1. Etablisman piblik ak biwo leta ki ap fè aktivite kiltirel, edikatif, sanitè, sosyal, espotif, ou touristiques ;
 2. Anplwaye ki gen salè ki ap travay pou moun ou pou Yon antrepriz ;
 3. Travayè latè, elvè, pechè ki le yap vann pwodui yo ki pa transfòme yo ;
 4. Koperativ ;
 5. Atis Pent, desinatè ki vann selman pwodui yo ;
 6. Otè (ekriven), konpozitè, mizisyen, chantè, koregraf, dansè, aktè, pwodiktè sinema elatriye. (Atik 4 lwa sou patant).

 

Men Kèk Pwofesyonel ki oblije gen patant pou yo fonksyone :

 1. Avoka ;
 2. Medsen ;
 3. kontab ;
 4. Enjenyè ;
 5. Achitek ;
 6. Apantè ;
 7. elatriye.

Patant la dwe peye ant premye oktob e 15 desanm ane enpozisyon an (Atik 15 lwa sou patant). Sa yo rele dwa fiks patant lan ou ka pase nan nenpot ki DGI yap ba ou montan an. Si ou vle gen patant ou pa bezwen al nan raketè fè manje lajanw pou gran mesi.

 

Nan kek peyi men kijan kesyon patant lan ye :

Nan peyi Cameroun kontribisyon patant lan etabli an fonksyon chif dafè ane ki anvan an. Kob Enpo sa se pou kolektivite lokal yo.

Nan peyi Djibouti patant lan gen yon dwa fiks varyab selon kote ak selon gwosè antrepriz la e yon dwa varyab pwoposyonel ak Valè lokasyon etablisman an.

Nan peyi lafrans yo te vini ak bagay patant sa an 1791 men nan lane 1975 yo retire bagay sa e yo ranplase l pa sa yo rele taks Pwofesyonel. Nan lane 2010 yo elimine taks Pwofesyonel la yo ranplase l pa kotizasyon ekonomik teritoryal.

 

Eske pwostitye yo peye kontribisyon patant?

Nan peyi Almay Majistra vil Bonn takse medam ki sou twotwa yo, e medam sa yo rapote meri sa 250 000 Ero chak ane. Nan peyi Beljik nan yon vil ki rele Saint-Josse depi yon moun ap lwe kay pou fè pwostitisyon Majistra à takse ou 3 fwa la valè li konn takse lot aktivite. Nan vil Briksèl toujou Beljik yo takse pwostitye yo tou e kob sa se fon espesyal pou ede fanm ki viktim vyolans. An Ayiti m pa kache di nou si Leta ta vle bay medam sou twotwa yo patant li tap rantre bon ti kob paske m wè y’ap pi plis chak jou.

 

C’est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu’il en a reçu.

A. Einstein.

 • 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼k en cliquant sur le lien suivant : https://www.facebook.com/fleremelaw/
 • 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 en cliquant sur le lien suivant : https://mobile.twitter.com/pflereme
 • 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 en cliquant sur le lien suivant: https://www.instagram.com/pflereme
 • 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗶𝗻 en cliquant sur le lien suivant : http://linkedin.com/in/pelex-flereme-87692735
 • 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 en cliquant sur le lien suivant : https://youtube.com/channel/UCW3edPlGe4ndftrsSWgO2Lw
 • 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 en cliquant sur le lien suivant: https://vm.tiktok.com/ZM8QxWQ6D/

Partagez cet article

Scroll to Top
×